ensiksi puolaksi

ensiksi, ensinnäkin

  1. przede wszystkim, najpierw

ensiksi

  1. z początku

ensiksi, ensinnäkin; ensisijaisesti

  1. po pierwsze