do diabła! puola > suomi

cholera!, do diabła!, psiakrew!

  1. tuomita