żałość puola > suomi

nieszczęście, żałość, cierpienie, niedola

  1. suru, tuska