saudoso portugali > suomi

saudoso

  1. kaihoisa, haikea