muuttaa portugaliksi

muuttaa muotoa

 1. mudar-se

muuttaa

 1. personalizar

muuttaa, siirtyä

 1. variar, flexionar

muuttaa kommentti kommentiksi

 1. virar

muuttaa

 1. ajustar

muuttaa toive toiveiden mukaiseksi, kustomoida (arkikielinen)

 1. ajustar

muuttaa toiseen maahan

 1. imigrar

vetää takaisin, perua puheensa; muuttaa lausunto-aan aan in court

 1. transformar

muuttaa sumuksi

 1. ultrapassar

muuttaa of birds, vacationers; vaeltaa of herders, animals

 1. convertido

muuttaa

 1. converter, transformar

muuttaa äänensävyä

 1. maiusculizar, maiuscular

muuttaa mielensä

 1. expatriado

muuttaa muuttaa kaikki

 1. edição

mukauttaa, muuttaa, muokata, sopeuttaa

 1. editar

muuttaa

 1. revisar

muuttaa maahan

 1. troca, desvio

muuttaa transitive, muuttua intransitive

 1. câmbio, marcha

muuttaa täysin

 1. shift

muuntaa, muuttaa

 1. mudar, trocar

muuttaa pois

 1. escala

yllättää take by surprise; muuttaa surprise and overcome

 1. escamar, descamar

muuttaa maasta, emigroitua

 1. prato

muuntaa, muuttaa

 1. mudar-se

 2. mover

muuntaa, muuttaa, vaihtaa

 1. trasladar

muuntaa, muuttaa, kääntää

 1. levar a

manipuloida, muokata, muuttaa

 1. mexida

muuttaa rahaksi

 1. mudança, modificação

erilaistaa, muuttaa; erilaistua, muuttua

 1. alterar, mudar