katkelma portugaliksi

poiminto, ote, katkelma

  1. trecho, passagem, excerto

ote, katkelma, uute

  1. extrato

ote, katkelma, lainaus

  1. extrair

ote, katkelma

  1. estaca