fezes-p portugalista suomeksi

fezes-p

  1. uloste

fezes-p, excremento

  1. jätös