endireitar portugalista suomeksi

endireitar

  1. oikaista, suoristaa

  2. todellinen

endireitar-se

  1. oikeisto