ไม่เป็นไร = mâi bpen rai sc=Thai suomi > portugali