liikkeellä persiaksi

menossa, liikkeellä

  1. گام زدن gâm zadan, گشتن gaštan sc=fa-Arab, پیاده رفتن piyâde raftan sc=fa-Arab

vaeltava, jatkuvasti liikkeellä oleva

  1. نزدیک sc=fa-Arab

käynnissä, liikkeellä, tekeillä, työn alla, tulossa

  1. درباره دربارۀ darbâre-ye, راجع به râje' be sc=fa-Arab, درباب sc=fa-Arab