a خاندان = xandana خاندان = khândân persiasta suomeksi