ไม่เป็นไร = mâi bpen rai sc=Thai persiasta suomeksi