کسر وزنی بخار در مخلوط بخار-مایع persia > suomi

کسر وزنی بخار در مخلوط بخار-مایع

  1. ominaisuus, ominaispiirre