لطفا persiasta suomeksi

لطفا لطفاً lotfan, خواهش می‌کنم xâheš mi-konam sc=fa-Arab, مهربانی mehrbâni sc=fa-Arab afghanistan

  1. miellyttää