قلاب ماهیگیری = qollâb mâhigiri sc=fa-Arab suomi > persia