ساز کوبه‌ای = sâz-e kube\'i sc=fa-Arab suomi > persia