دندان‌پزشک = dandân-pezešk sc=fa-Arab suomi > persia