جابه‌جا شدن = jâ-be-jâ šodan sc=fa-Arab suomi > persia