آدم برفی = âdam-barfi sc=fa-Arab persiasta suomeksi