obstetrinen

Läheisiä sanoja

observatorio
observoida
observoija
observointi
obstruktio
odelma