sorg norja > suomi

sorg

  1. suru, murhe, huoli

  2. suru, tuska

  3. suru, murhe