rakenne norjaksi

rakennelma

  1. grunnlov, konstitusjon

rakenne, rakennelma

  1. helse

rakenne

  1. substans

  2. formue