legge norjasta suomeksi

legge seg flat

  1. lainkuuliainen

legge

  1. makuulta

legge legge igjen

  1. altistettu, altistunut; taipuvainen, altis

lay a plan legge, lay a table dekke

  1. poikkeustila, sotatilalaki

legge

  1. pikkuseikka

  2. bagatelli

legge inn årene gloss pull one's oars in, gå i pennalet gloss hit the pencil-box

  1. lapsenomainen

forbeholde, legge til side

  1. maallikko