innbygger norja > suomi

beboer, innbygger

  1. asukas, asukki