forskjellig norjasta suomeksi

forskjellig, ulik

  1. erilainen, toisenlainen