bindestrek norjasta suomeksi

bindestrek

  1. gloss joining compounds yhdysmerkki, yhdysviiva, väliviiva, gloss dividing words between lines tavuviiva

  2. ajatusviiva, viiva