kummitus maltaksi

kummitus-

  1. t-checkt ħares, t-checkt ruħ, t-checktatat, t-checkt spirtu