maissa

verbi

 1. , Katso: maa erik b ja c b

Katso myös: kongressi, prefektuuri, kuvernementti, dragomaani, coroner


Synonyymisanakirja

maissa

 1. kaappi, lokero, säilytyslokero.

Lisää synonyymejä Synonyymit.fi:ssä

Käännökset

englanti ashore
italia a riva
romania pe mal, la țărm

Slangisanakirja

 • allapäin : Mä jään kosii bunkkaan, mä oon ihan maissa.

Sitaatit

 • "Kuinka kauhistuttavia ovatkaan kiroukset, jotka muhamettilaisuus lan­gettaa kannat­tajilleen! Ei ole ainoastaan fanaattista kiihkoa, joka ihmi­sessä on yhtä vaarallista kuin vesikauhu koirassa, vaan myös tämä hir­veä fatalistinen apa­tia. Vaikutukset ovat ilmi­selviä monissa maissa. Ajat­tele­mattomia tapoja, huo­limattomia maanviljelysjärjes­telmiä, lais­koja kau­pan­käyn­ti­mene­telmiä ja omai­­suu­den turvat­tomuut­ta tapaa kaikki­alla, missä profeetan seuraajat hallit­sevat tai asuvat. Alhainen sensu­a­lismi riistää tältä elämältä sen viehkeyden ja sivis­tyneisyyden; tulevalta sen ar­vokkuuden ja pyhyyden. Se tosiasia, että muhamettilaisen lain mu­kaan jokaisen naisen on kuu­luttava jollekin miehelle tämän ab­soluut­ti­sena omaisuutena, joko lapsena, vaimona tai jalkavai­mona, vii­västyttää väistämättä orjuuden lopullista häviämistä aina siihen asti, kunnes isla­min us­ko on lakannut olemasta suuri voima ihmisten keskuu­dessa. Yksit­täiset musli­mit saattavat toki osoittaa loistavia ominaisuuk­sia, mutta tämän uskonnon vaikutus halvaannuttaa sen seuraa­jien sosi­aalisen kehi­tyksen. Maailmassa ei ole voi­mak­kaam­paa taannuttavaa voimaa. Muha­met­tilaisuus on taistelunhaluinen ja käännytystä har­joit­tava uskonto, joka on kaik­kea muuta kuin kuolemaisillaan. Se on jo le­vinnyt kautta Keski-Afrikan tuottaen pelottomia taistelijoita joka askel­mal­laan. Ja jos kris­tin­uskoa eivät suojelisi tieteen vahvat ksivarret tie­­teen, jota vas­taan se oli tur­haan taistellut mo­der­nin Euroopan sivilisaa­tio saattaisi romahtaa, samoin kuin romahti muinai­­sen Rooman sivilisaa­tio."

 • "Sosialistisissa maissa nuorison perusongelmat on ratkaistu ja esimerkiksi DDR:ssä on säädetty nuorison oikeudet ja velvollisuudet määrittelevä laki. Kaikissa kapitalistimaissa ovat nuoriso-ongelmat sen sijaan kärjistyneet. (Taisto Sinisalo: Niin muuttuu maailma - Muistikuvia ja mielipiteitä. Tammi 1978 s. 63.)"

 • "Suomen kansa ei ansaitse nykyisiä hallitsijoitaan. He näkevät aikaa ja vaivaa omien etujensa tavoittelemiseksi eivätkä osaa vetää johtopäätöksiä. Jos jätkät muissa maissa kasalta kärähtävät, ne tajuavat pyytää itse eroa. Meillä ei ole sitä kulttuuria."

 • "Kotini on siellä, missä työskentelen, ja työskentelen monissa maissa." (Nobelin vastaus kysyttäessä, missä hän asui.)"

 • "Lääkeyhtiön konsultti:' Niissä maissa nukutaan lattialla ja syödään ötököitä."

 • "Kun suhtautuminen on hyvin erilainen eri maissa, ihmiset (turvapaikanhakijat) siirtyvät maasta toiseen. Missä on kireämpi linja, sieltä lähdetään muualle. Joidenkin valuuttojen heikentyminenkin voi vaikuttaa tähän. "

 • "En vilpittömästi ymmärrä sitä ajatusta, että maahanmuuttajaväestön pieni määrä on peruste sen kasvattamiselle. Varsinkaan, jos tiedetään, että Suomessa on myös vähemmän maahanmuutosta syntyneitä ongelmia kuin niissä vanhoissa EU-maissa, joissa on Suomea enemmän maahanmuuttajia. (Scriptassa 30. marraskuuta 2008)"

 • "Venäjä pystyi tehokkaasti estämään Baltian maissa historiaa väärentävät "Neuvostoliiton miehitys" -myytit. Nyt venäläisten historioitsijoiden olisi aika ymmärtää totuus talvisodan historian väärentämisestä, ja ryhtyä tarvittaviin vastatoimiin."

 • "Viro voidaan liittää Suomeen sen jälkeen, kun asiasta on päätetty molemmissa maissa kansanäänestyksellä. Tämän jälkeen Virolle annetaan Suomen yhteydessä autonomia kuten Ahvenanmaalle. Näin Viro muuttuu Venäjälle vihamielisestä ja koko Pohjois-Euroopalle hengenvaarallisesta kansallissosialistisesta apartheid-alueesta osaksi puoleetonta, suvaitsevaista ja Venäjälle ystävällismielistä Suomea."

 • "Venäjän Federaation presidentti Dmitri Medvedev on allekirjoittanut humanistien ja antifasistien jo kauan odottaman asetuksen. Pravda 20.5.2009 kertoo tämän asetuksen tuottamasta riemusta Venäjällä. Tämän asetuksen avulla Venäjä perustaa erityiskomitean, joka torjuu Venäjän vahingoittamiseen pyrkiviä yrityksiä vääristää historiaa. Medvedev oli antanut asiaa käsitteleviä lausuntoja jo aiemmin, joten allekirjoitus ei ollut täysi yllätys, vaikka se oli iloinen sellainen. Erityisen tärkeän osan komitean tuota muodostaa Toisen maailmansodan taphtumat. Ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun ihmiset moittivat Neuvostoliiton sotilaita raiskaajiksi Saksassa ja muissa Euroopan maissa."

Riimisanakirja

maissa rimmaa näiden kanssa:

 1. alamaissa, puolimaissa

Lisää riimejä

Vastaukset Vastaukset.fi:ssä

Missä maissa?
Missä maissa on kunigas?

Kysymykset Vastaukset.fi:ssä

Missä maissa j?
Euroopassa on 40 maissa?
Missä maissa on kuolemanrangaistuksia?
Missä maissa ja kaupungissa?
Missä maissa ja kaupungeissa?
Missä maissa talviolympialaiset on järjestetty?
Missä maissa olympialaiset on ollut?
Missä maissa on järjestetty talviolympialaisia?Läheisiä sanoja

maiskuttaa
maiskuttelu
maiskutus
maissa
maissi
maissijauho