lyyttinen

Läheisiä sanoja

lyyrikko
lyyrinen
lyyrisesti
lyyrisyys
lyödä
lyöjä