pysäyttää latinaksi

torjua, pysäyttää, katkaista tie

  1. desum

  2. sistere, cesso, desinere, desistere, consistere, cohibeo, inhibeo, quiesco, subsisto, absisto, quiesco

pysäyttää, torjua, katkaista, keskeyttää

  1. quiesco, absisto, subsisto

pysäyttää, keskeyttää

  1. cohibeo, inhibeo, absisto, detineo