occulō latina > suomi

occulō

  1. kätkeä, salata, peittää

occulō, abscondō, cēlō

  1. piilottaa, kätkeä