fututio latinasta suomeksi

fututio, futuens

  1. pano