excuso latinasta suomeksi

excuso

  1. tekosyy, veruke