excuso latina > suomi

excuso

  1. tekosyy, veruke