distingo latina > suomi

distingo

  1. tehdä

  2. olla