dispecto latinasta suomeksi

dispicio, dispecto, prospicio

  1. huomata, havaita, with eyes nähdä

dispicio, dispecto

  1. havaita

  2. erottaa

video, dispicio, dispecto

  1. huomata, havaita, tajuta, oivaltaa, hahmottaa

dispicio, dispecto, reperio

  1. paljastaa

detego, invenio, dispicio, dispecto

  1. löytää

meditor, dispecto, inspicio

  1. pohtia, pohdiskella, mietiskellä, suunnitella

sciscitor, speculor, aspicio, dispecto, inspicio

  1. tutkia, tarkastella