desertus latinasta suomeksi

desertus

  1. hylätty

derelictus, desertus

  1. autio, asumaton