condono latinasta suomeksi

absolvō, condono

  1. antaa anteeksi

condono

  1. suvaita, hyväksyä

  2. armahtaa, vapauttaa syytöksistä

patior, permitto, immitto, praetermitto, condono

  1. vapauttaa, todeta syyttömäksi, armahtaa

condono

  1. antaa anteeksi

dono, condono

  1. suorittaa

sacrificō, condono

  1. suorittaa

dono, condono

  1. varautua, tehdä varaus

  2. sallia

  3. antaa anteeksi