causa latinasta suomeksi

causa, ratio

 1. kunnia

causa

 1. (GEN +) takia, vuoksi

 2. kausatiivi

ratio, causa

 1. l fi akkusatiivi

e. g., ex. gr. (exempli gratia), e. c. (exempli causa)

 1. syy, juuri, lähde

 2. syy, tarkoitus

causa

 1. edellytys, kynnyskysymys

 2. esimerkiksi esim.

 3. myöhemmin

 4. taakse, takana, jälkeen, jäljessä

 5. mukaan, mukaillen

 6. vuoksi, takia, seurauksena