austēritās latinasta suomeksi

austēritās

  1. ankaruus, karuus

acerbitās, amāritās, amāritiēs, amāritūdō, amārulentia, austēritās

  1. kitkeryys