animate latinasta suomeksi

anima, animate p, gradiamur, eamus, vadamus, incita, incitate p, excita, excitate p, hortare, hortamini p, adhortare, adhortamini p, aude, audete p

  1. itse itsensä, itse itseään; itse itselleen; itse

creatura, ens, animatum, animate, res, natura

  1. on