ydinkeskusta kreikkaksi

keskusta, ydinkeskusta

  1. αγορά, κέντρο