sieppaaja kreikkaksi

sieppaaja, pyydystäjä, pyytäjä

  1. πιάστης sc=Grek