poikkeutuskela kreikkaksi

poikkeutuskela

  1. φακός