patologi suomi > kreikka

patologia, tautioppi

  1. παθολογία

patologi

  1. παθολογοανατόμος