järjestää kreikkaksi

järjestää, hoitaa, junailla

 1. συμβαίνω, λαμβάνω χώρα sc=Grek

järjestää

 1. θέρετρο, εντευκτήριο

järjestää, selkeyttää

 1. καταφύγιο

järjestää uudelleen

 1. καταφεύγω, προσφεύγω

järjestelmällistää, järjestää

 1. επαναταξινομώ

järjestää

 1. σειρά, τάξι

 2. διαταγή

järjestää, järjestellä

 1. τάγμα

järjestää, systematisoida

 1. κανονίζω, καθορίζω

järjestää, organisoida

 1. κανονίζω

tapahtua, järjestää, käydä

 1. διατάζω, διατάσσω

järjestää, organisoida,

 1. διαταγή

järjestää ruokatarjoilu

 1. παραγγελία

järjestää

 1. κανονίζω, καθορίζω

 2. κανονίζω

parittaa, yhdistää, järjestää pareiksi

 1. παραγγέλνω

järjestää

 1. αντικειμενοφόρα πλάκα