ilmiasu kreikkaksi

fenotyyppi, ilmiasu

  1. φαινότυπος

ilmiasu

  1. ατύχημα