hylsy kreikkaksi

hylsy, rulla, puola

  1. όστρακο

hylsy

  1. κάψα