hybrid kreikkaksi

hybridi

  1. υβρίδιο

hybridi, risteymä, sekamuoto

  1. κυματοσυνάρτηση