όργανο kreikasta suomeksi

αισθητήριο όργανο

 1. aistinelin, aistin

πνευστό όργανο

 1. puhallin, puhallinsoitin, puhallussoitin

όργανο καλάμων

 1. puupuhallin

μουσικό όργανο

 1. musiikki-instrumentti, soitin

όργανο sc=Grek

 1. elin

εκκλησιαστικό όργανο, όργανο

 1. toimielin, elin

όργανο

 1. urut p

 2. äänenkannattaja

 3. elin

 4. soitin, instrumentti

 5. väline

 6. soitin, instrumentti

εργαλείο, όργανο

 1. väline