ψοφάω της πείνας kreikasta suomeksi

πεθαίνω της πείνας, ψοφάω της πείνας

  1. nääntyä